Akumulačná nádrž v domoch

Akumulačná nádrž
Akumulačná nádrž

Akumulačná nádrž nám slúži na akumuláciu vykurovacej vody. Najčastejšie sa používajú pre zapojenie kotlov na biomasu, solárnych kolektorov alebo iných zariadení pre ohrev vykurovacej vody. Kedy je potrebné zabezpečiť nízkoteplotné vykurovanie.

Kotly na kusové drevo majú efektívnu účinosť len v rozsahu 50-100% výkonu. Pri obmedzenom výkone pod hodnotu 50% nastáva nedokonalé horenie, čo má za následok nízku účinosť kotla, zvýšenú produkciu škodlivýn, zanášanie kotla a komína sadzami a skrátenie životnosti kotla. V celej vykurovacej sezóne je však potrebný výkon kotla nižší ako 50%. S akumulačnými nádržami dokážeme kotol prevádzkovať s maximálnou účinosťou, pričom prebytok výkonu ktorý nieje potrebný pre vykurovanie sa ukladá do akumulačnej nádrže. Ak je nádrž nabitá, je nutné kotol odstaviť. Potom zdrojom tepla je akumulačná nádrž, ktorou môžeme vykurovať teplom až niekoľko dni podľa zvolenej veľkosti zásobníka a vonkajšej teploty exterieru. Po vyčerpaní tepla z nádrže kotol znovu spustíme do prevádzky. Viac na magazín o bydlení

Týmto nám akumulačná nádrž umožňuje zabezpečiť tepelnú pohodu v interieri a kvalitnú prevádzku kotla.

Výhody akumulačnej nádrže:

 • akumulácia prebytočného tepla v čase nadvýroby zo zdroja tepelnej energie (napr. kotla na kusové drevo)
 • kotol stale pracuje s maximálnou účinosťou, čím sa predlžuje životnosť kotla
 • akumulované teplo, môže v prechodných obdobiach vykurovacej sezóny vystačiť aj na niekoľko dní na kúrenie z akumulačnej nádrže bez zásahu obsluhy, týmto sa znížia časové nároky na obsluhu kúrenia

Podlahové a stenové vykurovanie v domoch

system podlahoveho vykurovania v dome
system podlahoveho vykurovania v dome

Podlahové a stenové vykurovanie patria medzi nízkoteplotné systémy vykurovania, kde obehová voda prúdi v plast hlinikových rúrkach s maximálnou prívodnou teplotou 45°C. Pri podlahovom vykurovaní sú plast hlinikové rúrky zaliaté poterom v podlahe, pri stenovom vykurovaní sú rúrky ukotvené na obvodové murivo a omietnuté omietkou. Tento spôsob vykurovania využíva sálavý tepelný tok, ktorý prúdi od podlahy s merom nahor, ktorým sa priamo bez prostredníctva interierového vzduchu , zohrievajú okolité stavebné konštrukcie interieru. To spôsobuje, že stavebné konštrukcie majú vyšiu povrchovú teplotu ako vzduch v miestnosti a preto tepelný komfort je možné dosiahnuť pri nižšej teplote v miestnosti o 2-3°C, ako pri klasickom radiátorovom vykurovaní. Zníženie teploty o 1°C predstavuje energetickú úsporu až 6%. (Ak vás zaujíma tématika prečítajte si magazín o bydlení)

Výhody:

 • estetické hľadisko
 • príjemný pocit teplej podlahy na nohy, a tým pádom aj na celý organizmus
 • ročna úspora energie 12 až 18%
 • vhodné pre alergikov, nízke prúdenie vzduchu miestnosti, v dôsledku nizkej povrchovej teploty podlahy alebo steny
 • dlhá životnosť podlahového vykurovania
 • možnosť kombinácie podlahového, stenového a radiátorového vykurovania

Nevýhody:

 • vyššie investičné náklady cca. 20 až 30%, oproti radiátorovému vykurovaniu
 • obmedzený tepelný výkon, daný veľkosťou plochy, ktorá je k dispozícií
 • dlhšia nábehová doba zakúrenia
 • riziko poškodenia rúrok okruhov pri akomkoľvek zásahu do podlahy alebo steny

Podlahové a stenové vykurovanie rodinných domov

Podlahové vykurovanie

Podlahové kúrenie je nízkoteplotný sálavý systém. Kým v klasických radiátoroch sa využíva voda až 90 ° C horúca, u podlahového kúrenia by teplota vody nemala presiahnuť 50 °C a teplota podlahy by nemala byť vyššia ako 29 °C. Podlahové kúrenie využíva veľkú plochu a vysoké akumulačné schopnosti. Výsledkom týchto vlastností je, že podlahové kúrenie Vás ohrieva, aj keď je teplota v miestnosti nižšia ako 18 °C. Ak je podlahové kúrenie správne nastavené, tak po kontakte bosých nôh s podlahou neucítite nič. Nebude sa Vám zdať horúca, pretože nie je teplejšia ako vaše nohy, ale nebude sa zdať ani studená, pretože z Vášho tela neodvádza teplo.

Výhodou podlahového kúrenia je fakt, že vytvára v miestnosti príjemné prostredie pri nižšej teplote vzduchu, ako je tomu u klasického systému vykurovania. To so sebou prináša nižšie riziko suchého vzduchu v miestnosti, pretože chladnejší vzduch v sebe lepšie udržuje vodné pary. S vyššou teplotou vzduchu tiež preukázateľne súvisí väčšia únava či znížená schopnosť sústredenia. Vďaka nižšiemu prúdenie horúceho vzduchu v miestnosti sa tiež v miestnostiach s podlahovým vykurovaním vyskytuje menej zvíreného prachu.

Záujemcovia o podlahové vykurovanie môžu vyberať z dvoch systémov vykurovania: teplovodného a elektrického. Teplovodné vykurovanie je náročnejše na zabudovanie a jeho inštalácia je finančne nákladnejšia. Na druhú stranu, vykurovanie pomocou tohto systému je efektívnejšie, teplo v miestnosti vydrží dlhšie a nie je potrebné časté prikúrovanie. Rozvodové rúrky sú vyrobené z ohybného plastu, ktorý možno ľubovoľne na podlahe rozložiť alebo je ich možné zakúpiť v kombinácií hliník – plast. Rúrky sa pokladajú hadovito či špirálovite tak, aby sa dosiahlo zakrytie čo najrozsiahlejšie plochy podlahy. Spotreba vody sa pohybuje okolo 0,5 l na 1m2 a jej teplota nepresahuje 50 ° C. Tento systém, ktorý umožňuje slobodnú voľbu vo výbere zdroja tepla (napríklad kondenzačné kotly či tepelné čerpadlá), je využívaný najviac.

Zrejme jedinou nevýhodou podlahového kúrenia, je v prípade potreby jeho neschopnosť rýchleho vykúrenia miestnosti. Z tohto dôvodu býva toto riešenie doplnené ďalším zdrojom tepla, najčastejšie ide o stenové vykurovanie či radiátormi (úplne postačujú menej výkonné modely). Oba systémy potom používajú rovnaký zdroj horúcej vody, doplňujúci systém disponuje rýchlejším nábehom a vykúri tak miestnosť napr. po dlhšej neprítomnosti.

Stenové vykurovanie

Okrem podlahy môžete mať tiež vykurované steny. Pre stenové vykurovanie je vhodné teplovodné aj elektrické kúrenie. U teplovodného kúrenia sa využívajú úzke potrubia, ktoré sa vkladajú medzi sadrokartónové dosky alebo priamo pod omietku. Rovnako ako u podlahového, je u stenového vykurovania využívaná celá plocha múru. Stenové vykurovanie možno použiť skôr ako doplnkové k primárnemu vykurovaniu (napr. k podlahovému teplovodnému kúreniu). Pred inštaláciou si ale musíme rozmyslieť, kam postavíme nábytok, aby nebránil vo vyhrievaní miestnosti.

Stenové a podlahové elektrické vykurovanie je vhodné najmä do menších miestností, ako je kúpeľňa, chodba či kuchyne. V týchto lokalitách je potrebné sa zámerne vyhnúť plochám, v ktorých bude stáť vaňa, linka alebo chladnička

Elektrina ako tepelný zdroj pre vykurovanie domu

Elektrina, ako tepelný zdroj pre vykurovanie, je z hľadiska nárokov na výrobu najnáročnejšia. Nie je teda prekvapujúce, že je to najdrahší zdroj energie. K celkovému zlepšeniu nevedie ani fakt, že medzi cenou energie, cenou ohrievača a komfortom obsluhy, sa oproti ostatným zdrojom najľahšie mení na tepelnú energiu. Z hľadiska komfortu obsluhy, môžu byť vykurovacie zariadenia u tohto zdroja malé, výkon sa ľahko reguluje a pri reprodukcií energie sa neuvoľňujú žiadne splodiny. Elektrina je skrátka dostupná všade.

Výhody elektrického vykurovania:

 • Bezobslužné a veľmi komfortné
 • Priaznivé obstarávacie náklady, podľa variantov

Nevýhody elektrického vykurovania:

 • Finančne nákladné na prevádzku – závisí na tepelno-izolačných vlastnostiach objektu;
 • Problémy, poruchy pri dodávkach
 • Neekologické (pri výrobe elektrickej energie )

K výhodám vykurovania elektrickou energiou by sme mohli priradiť kladné “ekologické” hľadisko, ale len keď nie je ovzdušie v okolí domu zaťažované priamym procesom výroby elektriny . Vďaka tomu, že sa veľká časť elektriny vyrába v uhoľných elektrárňach, ktoré majú pomerne malú účinnosť, sú emisie CO2 spojené s týmto zdrojom energie vysoké. Prehľad rôznych spôsobov elektrického vykurovania a platných taríf možno nájsť na stránkach dodávateľov elektriny, ako je ČEZ alebo EON.

Elektrické vykurovanie je naozaj drahšie, ako iné varianty.
Kombinácia elektrokotla a radiátorov je vhodná v prípade, že chcete mať možnosť ohrievať vodu v radiátoroch aj iným spôsobom (kotol na tuhé palivo), transferuje sa to pomocou kohútikov na potrubí. Tiež je to vhodné v prípade, že radiátory sú v dome už namontované a chcete len zmeniť zdroj. Potom je kompletná výmena funkčných radiátorov za priamotopy zbytočne komplikovaná a drahá.

Ak nemusíte dávať kotol k už hotovým radiátorom, naskytá sa lepšie riešenie v podobe priamotopov. Je to jednoduchšie na ovládanie kúrenia v jednotlivých miestnostiach (každý radiátor je možné zvlášť nastaviť) a nie sú žiadne straty tepla počas prenosu.

Na vykurovanie rodinných domov môžeme použiť: Akumulačné kúrenie, Tepelné čerpadlá

Priamotopy

Elektrické kúrenie môže dobre fungovať ako sekundárny zdroj tepla. Tento účel spĺňajú najviac Priamotopy. Môžete ich využiť, ak ešte nezačala vykurovacia sezóna a vo vašom obydlí je chladnejšie alebo ak ústredné kúrenie vypovedalo službu.
Priamovýhrevné telesá majú veľkú výhodu oproti ostatným – sú často ľahko prenosné, preto sa veľmi hodia k rekreácií na chatu, alebo na chalupu, kde nie je iné kúrenie ako stará pec na tuhé palivo.

Najčastejšie využívané typy el. priamotopov:

 • priamotopy na elektrinu
 • vykurovacie panely
 • akumulačné kachle
 • infražiariče
 • vykurovacie rohože.

Na našom trhu je v súčasnosti množstvo moderných priamotopov v najrôznejších tvaroch ľahko dostupných. Niektoré z nich dokonca fungujú v letnom období opačne, tzn. ako klimatizácia.
Veľkou nevýhodou týchto zariadení je, že za chvíľu je v dome zima. Tento problém môžeme riešiť pomocou časového spínača.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo s mimoriadne nízkym elektrickým príkonom vykuruje celý dom, pripravuje teplú vodu, ohrieva vodu v bazéne a v letnom období môže i chladiť . Je to jedno z najúspornejších zariadení na vykurovanie. Vyžitím tohto alternatívneho zdroja, fungujúceho na princípe odoberania energie z okolitého prostredia (podzemná voda, pôda alebo vonkajší vzduch), sa dá tradičné vykurovanie zemným plynom či elektrinou efektívne nahradiť.

Ako tepelné čerpadlo pracuje?
Na princípe termodynamického chladiaceho obehu je tepelná energia odovzdávaná z okolitého prostredia (podzemná voda, pôda alebo vonkajší vzduch) do výmenníka tepla (výparníka zariadenia), kde je z veľkej časti odovzdávania z vysokotlakovej časti (kondenzačného zariadenia) do celého vykurovacieho procesu. Aby sa ale následná transformácia tepelnej energie z nižšej na vyššiu teplotu mohla uskutočniť, musíme do systému dodať pohonnú elektrickú energiu. Efektívnosť tejto transformácie sa meria rozdielom medzi množstvom pohonnej energie zariadenia a množstvom získanej nízkoteplotnej energie.

Výhody a nevýhody
Vzhľadom k tomu, že sa na pohon kompresora používajú takmer výlučne elektromotory, ide vlastne z hľadiska použitej energie o istú formu elektrického vykurovania. Za každú spotrebovanú 1 kWh vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Veľkou výhodou je teda nízka cena energie, nevýhodou sú obstarávacie náklady (rovnako ako pri LED žiarovkách ktoré spotrebujú desatinu energie oproti klasickým ale obstarávacie náklady som niekoľko násobne vyžšie), ktoré sa pohybujú rádovo niekoľko desiatok Eur.

Vykurovanie rodinných domov

Ponuka zdrojov pre vykurovanie rodinných domov je v súčasnosti pomerne široká, klasické a rokmi preverené varianty doplnili moderné, k prírode ekologické varianty z obnoviteľných zdrojov. Každý systém vykurovania má svoje špecifické vlastnosti a aspekty, podľa ktorých sa výber vykurovacieho systému pre rodinný dom trochu komplikuje.

V minulých rokoch sme zaznamenali rozmach nových ekologických zdrojov energie pre vykurovanie, elektriny a zemného plynu. Na oba systémy bolo možné získať zaujímavé dotácie a prevádzkové náklady sa zdali byť zaujímavé. Navyše ekologický prínos týchto technológií bol nespochybniteľný. Ale spolu s tým, ako rastú ceny oboch spomínaných energií, rastie obľuba nových ekonomických alternatív vykurovania stavby a zároveň je tu cítiť akýsi návrat k starým vykurovacím zdrojom.

Pri stavbe rodinného domu je potrebné ekonomicky plánovať systém vykurovania už od samého začiatku projektu. Pojem vykurovania totiž zahŕňa celý súbor riešení v rodinnom dome, a to

 • Návrh zdroja tepla
 • Samotná prevádzka
 • Regulácia vykurovacieho systému

Voľba systému vykurovania je veľmi komplexnou záležitosťou. V každom stavebnom projekte by mali byť vypočítané tepelné straty, ktoré sú potom podkladom pre návrh projektu vykurovania. Návrh stavebného projektu nám rozkryje problematiku s výberom zdroja tepla s ohľadom na dostupnosť paliva v danej lokalite, problematiku s voľbou rozvodov vykurovacieho systému, vykurovacie telesá a spôsob regulácie. Aj keď požiadavky investora na prevádzku nie sú zanedbateľné, význam optimálneho rozhodnutia je v ekonomických obstarávacích a prevádzkových nákladoch vykurovacej sústavy spojenej s jej prevádzkou

Niektoré zdroje tepla podliehajú ekologickej dani (hnedé a čierne uhlie, koks, drevo, brikety, propán-bután, pelety, LTO) a vzhľadom k očakávanému rastu cien palív, vychádza (z hľadiska obstarávacích aj prevádzkových nákladov počas prvých deviatich rokov) najlacnejšie vykurovanie kotlom na hnedé uhlie, po desiatom roku prevádzky najlacnejšie vykurovanie kotlom na propán bután.

Jednoznačne najvyššie obstarávacie náklady majú tepelné čerpadlá, výhodná je však ich ekonomicky úsporná prevádzka. Po 5 rokoch sú už kumulované náklady (započítaná ekologická daň) nižšie ako náklady za vykurovanie priamotopom a po 8 rokoch sú lacnejšie ako kotly na zemný plyn.

Jedným z najobľúbenejších zdrojov poslednej doby je drevo, ktoré je u nás pomerne ľahko dostupné a jeho obstarávacia cena je najnižšia v porovnaní s ostatnými palivami. Vďaka moderným kotlom je možné spaľovať aj hnedé uhlie veľmi efektívne a tým aj lacno a pomerne ekologicky, preto rastie obľuba i tohto typu vykurovania.

Každý kto uvažuje ekonomicky, premýšľa o investícií do vykurovacieho zariadenia, volí podľa určitých priorít, ktoré sú pre výber zariadenia rozhodujúcu. Veľkú úlohu môže pre niektorých zohrať otázka ekológie a ohľaduplnosť k životnému prostrediu, hoci náklady na kúpu sú vyššie než u iných zariadení. Napriek tomu volia napr: tepelné čerpadlo. Pre iných môže byť zásadná počiatočná investícia a náklady na prevádzku v nasledujúcich piatich rokoch, preto volí vykurovanie kotlom na tuhé palivá. Pokiaľ je tou hlavnou prioritou jednoduchá obsluha a prevádzka, bude pravdepodobne voliť kotol na zemný plyn alebo propán-bután, aj keď bezúdržbovú prevádzka dnes už ponúkajú napríklad aj kotly na drevené peletky s automatizovaným podávačom.