Rekuperačné jednotky

Rekuperácia (spätné získavanie tepla) je proces, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Rekuperačné výmenníky tepla sa najčastejšie osadzujú priamo do vetracích jednotiek. Rekuperáciu je tak možné využiť prakticky vo všetkých typoch objektov pri hygienicky nutnom vetraní – a to od bytov a rodinných domov, cez občianske stavby, bazény až po priemyselné stavby. V poslednej dobe sa v súvislosti so stále vzrastajúcou cenou energie rekuperácia využíva stále častejšie aj pre rodinné domy a byty.

Pre predhriatie čerstvého vzduchu sa čoraz častejšie využíva zemný výmenník. Krajina totiž výborne funguje ako zásobník slnečnej energie. V lete sa naopak využíva jej chladu k ochladzovaniu čerstvého vzduchu. Zemný výmenník tepla je tvorený potrubím, ktoré je uložené do zeme. Vzduch sa nasáva prostredníctvom ventilátora rekuperačné jednotky. K zemnému výmenníku tepla je dôležité zabudovať tiež predradený filter pre čistenie nasávaného vzduchu. Ten zabráni usadzovaniu prachu a peľu na stenách rúr a zamedzí tvorbe baktérií a mikroorganizmov. Filter sa mení podľa potreby.

Ak uvažujete o kúpe rekuperačnej jednotky, jedným z kľúčových kritérií, ktoré by ste mali pri výbere zohľadniť je jej účinnosť. Ide o to, koľko tepla sú rekuperačné zariadenia schopné previesť z odpadového vzduchu do čerstvého. Účinnosť rekuperácie je ovplyvnená jej konštrukciou a tzv. prestupnou plochou, teda veľkosťou plochy, kde prebieha teplotná výmena medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Bežné rekuperátory s krížovým doskovým výmenníkom majú účinnosť medzi 60 – 70%. Pri maximálnom objemovom prietoku vzduchu pritom ich účinnosť klesá pod hranicu 50%.

TIP: tieto rekupačné jednotky viete kúpiť aj na Hej.sk internetovom obchode. Odporúčame pre nákup použiť zľavové kupóny na Hej.sk ktoré nájdete tu

Moderné rekuperačné jednotky možno nastaviť tak, aby kontrolovali vlhkosť vzduchu na požadovanú hodnotu. Trvalý odvod vzduchu a spolu s tým aj odvod vlhkosti možno u vetracieho zariadenia, na rozdiel od bežného vetrania oknami, pohodlne kontrolovať. Ak napríklad svoj dom musíte na dlhšiu dobu opustiť, nastavíte vetranie na nevyhnutné minimum a vyhnete sa tak vzniku neprimeranej vlhkosti a zatuchnutého vzduchu.

Niektoré rekuperačné jednotky možno nastaviť rôznym spôsobom. Intenzitu vetrania možno napríklad nastaviť na nízky stupeň s tým, že vlhkosť je sledovaná čidlom a pri prekročení maximálnej hranice vlhkosti je zopnuté tzv. nárazové vetranie, ktoré trvá tak dlho, kým je prekročená maximálna vlhkosť. Naopak, ak je vlhkosť vzduchu veľmi nízka, je prostredníctvom čidla aktivované parné zvlhčovanie. Využiť možno aj výmenník vlhkosti, ktorý z odvádzaného vzduchu odovzdáva vlhkosť do vzduchu privádzaného. Domy alebo byty s malou produkciou vlhkosti (a teda s nízkou vzdušnou vlhkosťou) môžu za použitia tohto špeciálneho výmenníka dosiahnuť výrazného zlepšenia.

Podlahové a stenové vykurovanie rodinných domov

Podlahové vykurovanie

Podlahové kúrenie je nízkoteplotný sálavý systém. Kým v klasických radiátoroch sa využíva voda až 90 ° C horúca, u podlahového kúrenia by teplota vody nemala presiahnuť 50 °C a teplota podlahy by nemala byť vyššia ako 29 °C. Podlahové kúrenie využíva veľkú plochu a vysoké akumulačné schopnosti. Výsledkom týchto vlastností je, že podlahové kúrenie Vás ohrieva, aj keď je teplota v miestnosti nižšia ako 18 °C. Ak je podlahové kúrenie správne nastavené, tak po kontakte bosých nôh s podlahou neucítite nič. Nebude sa Vám zdať horúca, pretože nie je teplejšia ako vaše nohy, ale nebude sa zdať ani studená, pretože z Vášho tela neodvádza teplo.

Výhodou podlahového kúrenia je fakt, že vytvára v miestnosti príjemné prostredie pri nižšej teplote vzduchu, ako je tomu u klasického systému vykurovania. To so sebou prináša nižšie riziko suchého vzduchu v miestnosti, pretože chladnejší vzduch v sebe lepšie udržuje vodné pary. S vyššou teplotou vzduchu tiež preukázateľne súvisí väčšia únava či znížená schopnosť sústredenia. Vďaka nižšiemu prúdenie horúceho vzduchu v miestnosti sa tiež v miestnostiach s podlahovým vykurovaním vyskytuje menej zvíreného prachu.

Záujemcovia o podlahové vykurovanie môžu vyberať z dvoch systémov vykurovania: teplovodného a elektrického. Teplovodné vykurovanie je náročnejše na zabudovanie a jeho inštalácia je finančne nákladnejšia. Na druhú stranu, vykurovanie pomocou tohto systému je efektívnejšie, teplo v miestnosti vydrží dlhšie a nie je potrebné časté prikúrovanie. Rozvodové rúrky sú vyrobené z ohybného plastu, ktorý možno ľubovoľne na podlahe rozložiť alebo je ich možné zakúpiť v kombinácií hliník – plast. Rúrky sa pokladajú hadovito či špirálovite tak, aby sa dosiahlo zakrytie čo najrozsiahlejšie plochy podlahy. Spotreba vody sa pohybuje okolo 0,5 l na 1m2 a jej teplota nepresahuje 50 ° C. Tento systém, ktorý umožňuje slobodnú voľbu vo výbere zdroja tepla (napríklad kondenzačné kotly či tepelné čerpadlá), je využívaný najviac.

Zrejme jedinou nevýhodou podlahového kúrenia, je v prípade potreby jeho neschopnosť rýchleho vykúrenia miestnosti. Z tohto dôvodu býva toto riešenie doplnené ďalším zdrojom tepla, najčastejšie ide o stenové vykurovanie či radiátormi (úplne postačujú menej výkonné modely). Oba systémy potom používajú rovnaký zdroj horúcej vody, doplňujúci systém disponuje rýchlejším nábehom a vykúri tak miestnosť napr. po dlhšej neprítomnosti.

Stenové vykurovanie

Okrem podlahy môžete mať tiež vykurované steny. Pre stenové vykurovanie je vhodné teplovodné aj elektrické kúrenie. U teplovodného kúrenia sa využívajú úzke potrubia, ktoré sa vkladajú medzi sadrokartónové dosky alebo priamo pod omietku. Rovnako ako u podlahového, je u stenového vykurovania využívaná celá plocha múru. Stenové vykurovanie možno použiť skôr ako doplnkové k primárnemu vykurovaniu (napr. k podlahovému teplovodnému kúreniu). Pred inštaláciou si ale musíme rozmyslieť, kam postavíme nábytok, aby nebránil vo vyhrievaní miestnosti.

Stenové a podlahové elektrické vykurovanie je vhodné najmä do menších miestností, ako je kúpeľňa, chodba či kuchyne. V týchto lokalitách je potrebné sa zámerne vyhnúť plochám, v ktorých bude stáť vaňa, linka alebo chladnička

Obnoviteľné zdroje energie v rodinných domoch

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie sú v posledných rokoch veľmi obľúbené, najmä v prípadoch, keď sú na ich využitie poskytované štátne dotácie. Každý investor by mal investíciu do systémov využívajúcich obnoviteľné prírodné zdroje veľmi dôkladne zvážiť, pretože v mnohých prípadoch ide o pomerne nové technológie, ktoré ešte nie sú dostatočne vyskúšané a názory jednotlivých odborníkov na ich uplatnenie a použitie sa môžu dosť výrazne líšiť.

Solárna energia

Solárna energia je stále častejšie využívaný zdroj energie pre domácnosť aj v Slovenskej republike. Podmienky pre jej využitie sú u nás pomerne priaznivé, napriek tomu musíme počítať s tým, že solárny systém veľmi pravdepodobne nepokryje všetky energetické výdavky domácnosti počas roka .

V našich podmienkach slúžia solárne kolektory prevažne na ohrev teplej úžitkovej vody a sú schopné pokryť 50-80% ročnej spotreby energie potrebnej na ohrev TÚV. Pre využitie týchto kolektorov na vykurovanie sa väčšinou využíva dvojokruhový systém, kedy voda ohriata v kolektoroch odovzdáva tepelnú energiu vode v zásobníku (výmenníku), ktorý je pripojený do rozvodu horúcej vody k vykurovacím telesám . Tento systém možno využívať celoročne. V zime by však v našich podmienkach tento systém nepokryl spotrebu tepla, preto je väčšinou kombinovaný s ďalším zdrojom tepla (najčastejšie plynový alebo elektrický kotol).

Ďalšou možnosťou je využitie fotovoltaických panelov, ktoré slnečnú energiu premieňajú na energiu elektrickú. Tú je potom možné využiť na vykurovanie, ďalšiu spotrebu v domácnosti, alebo je možné ju predať do verejnej siete a zo zisku financovať vlastnú spotrebu energií.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré odoberá teplo zo zeme, podzemnej vody alebo aj zo vzduchu a túto energiu využíva na vykurovanie domu. Táto technológia umožňuje získavať teplo z týchto zdrojov aj v prípade, že ich vlastná teplota je podstatne nižšia ako teplota v zime.
Využitie tepelného čerpadla predpokladá vykurovanie nízkoenergetického domu. Pre prevádzku čerpadla je potrebné určité množstvo elektrickej energie, a ak by tepelné straty domu boli vysoké, nebola by prevádzka ekonomicky výhodná.

Varianty zapojenia tepelného čerpadla podľa zdroja tepla

Zisk tepla z veľkej plochy v malej hĺbke
Toto riešenie pripadá do úvahy v prípade, keď dom má k dispozícii veľkú záhradu, ktorá doteraz nie je upravená. Pre inštaláciu sa využívajú plastové rúrky s médiom, ktoré prenáša teplo. Rúrky sa umiestňujú do hĺbky najmenej 1 meter pod povrch, vo vzdialenosti 1 meter od seba a celkovo pokrývajú plochu zhruba 250 – 400 m2. Tento spôsob realizácie je najlacnejší, ale je potrebné mať k dispozícii veľký pozemok a celý systém správne navrhnúť. V prípade nesprávneho návrhu umiestnenia rúrok a ich celkovej plochy môže spôsobiť zníženie výkonu a po niekoľkých rokoch prevádzky úplnú nefunkčnosť systému.

Zisk tepla z veľkej hĺbky
V prípade, že vhodný pozemok pre plošné umiestnenie rúrok nie je k dispozícii, prichádza na rad variant hlbinného vrtu. Vrt má priemer 14cm a hĺbku 60 – 120 m podľa požiadaviek na výkon čerpadla. Do vrtu sa umiestni sonda, ktorou preteká nemrznúca zmes. V tejto variante je využívaná skutočnosť, že už niekoľko metrov pod povrchom zeme je celý rok konštantná teplota. Tento systém navyše môže v lete fungovať ako klimatizácia.

Zisk tepla z vody
Pre tento systém sa využíva buď spodná voda zo studne alebo povrchová voda napr. z rybníka. Podzemnú vodu zo studne možno využiť, ak je výdatnosť studne aspoň 1800l/hod. Voda z tejto studne sa odčerpáva, odoberie sa z nej teplo a ochladená voda sa vracia do druhej studne, tzv. vsakovacej.
V prípade odberu tepla z povrchovej vody sa využívajú plastové hadice položené na dne rybníka.
Tepelné čerpadlá využívajúce tepelné zisky z vody dosahujú najvyššiu účinnosť.

Zisk tepla z vonkajšieho vzduchu
Tento model sa využíva, ak nie je možné využiť žiadnu z predchádzajúcich variantov. Čerpadlo sa umiestňuje na záhradu, terasu alebo na strechu a jeho inštalácia je pomerne jednoduchá, nie sú potrebné žiadne zemné práce. Veľkou nevýhodou tohto riešenia však je, že spolu s klesajúcou vonkajšou teplotou klesá aj účinnosť systému a zvyšuje sa spotreba elektrickej energie.