Akumulačná nádrž v domoch

Akumulačná nádrž
Akumulačná nádrž

Akumulačná nádrž nám slúži na akumuláciu vykurovacej vody. Najčastejšie sa používajú pre zapojenie kotlov na biomasu, solárnych kolektorov alebo iných zariadení pre ohrev vykurovacej vody. Kedy je potrebné zabezpečiť nízkoteplotné vykurovanie.

Kotly na kusové drevo majú efektívnu účinosť len v rozsahu 50-100% výkonu. Pri obmedzenom výkone pod hodnotu 50% nastáva nedokonalé horenie, čo má za následok nízku účinosť kotla, zvýšenú produkciu škodlivýn, zanášanie kotla a komína sadzami a skrátenie životnosti kotla. V celej vykurovacej sezóne je však potrebný výkon kotla nižší ako 50%. S akumulačnými nádržami dokážeme kotol prevádzkovať s maximálnou účinosťou, pričom prebytok výkonu ktorý nieje potrebný pre vykurovanie sa ukladá do akumulačnej nádrže. Ak je nádrž nabitá, je nutné kotol odstaviť. Potom zdrojom tepla je akumulačná nádrž, ktorou môžeme vykurovať teplom až niekoľko dni podľa zvolenej veľkosti zásobníka a vonkajšej teploty exterieru. Po vyčerpaní tepla z nádrže kotol znovu spustíme do prevádzky. Viac na magazín o bydlení

Týmto nám akumulačná nádrž umožňuje zabezpečiť tepelnú pohodu v interieri a kvalitnú prevádzku kotla.

Výhody akumulačnej nádrže:

 • akumulácia prebytočného tepla v čase nadvýroby zo zdroja tepelnej energie (napr. kotla na kusové drevo)
 • kotol stale pracuje s maximálnou účinosťou, čím sa predlžuje životnosť kotla
 • akumulované teplo, môže v prechodných obdobiach vykurovacej sezóny vystačiť aj na niekoľko dní na kúrenie z akumulačnej nádrže bez zásahu obsluhy, týmto sa znížia časové nároky na obsluhu kúrenia

Podlahové a stenové vykurovanie v domoch

system podlahoveho vykurovania v dome
system podlahoveho vykurovania v dome

Podlahové a stenové vykurovanie patria medzi nízkoteplotné systémy vykurovania, kde obehová voda prúdi v plast hlinikových rúrkach s maximálnou prívodnou teplotou 45°C. Pri podlahovom vykurovaní sú plast hlinikové rúrky zaliaté poterom v podlahe, pri stenovom vykurovaní sú rúrky ukotvené na obvodové murivo a omietnuté omietkou. Tento spôsob vykurovania využíva sálavý tepelný tok, ktorý prúdi od podlahy s merom nahor, ktorým sa priamo bez prostredníctva interierového vzduchu , zohrievajú okolité stavebné konštrukcie interieru. To spôsobuje, že stavebné konštrukcie majú vyšiu povrchovú teplotu ako vzduch v miestnosti a preto tepelný komfort je možné dosiahnuť pri nižšej teplote v miestnosti o 2-3°C, ako pri klasickom radiátorovom vykurovaní. Zníženie teploty o 1°C predstavuje energetickú úsporu až 6%. (Ak vás zaujíma tématika prečítajte si magazín o bydlení)

Výhody:

 • estetické hľadisko
 • príjemný pocit teplej podlahy na nohy, a tým pádom aj na celý organizmus
 • ročna úspora energie 12 až 18%
 • vhodné pre alergikov, nízke prúdenie vzduchu miestnosti, v dôsledku nizkej povrchovej teploty podlahy alebo steny
 • dlhá životnosť podlahového vykurovania
 • možnosť kombinácie podlahového, stenového a radiátorového vykurovania

Nevýhody:

 • vyššie investičné náklady cca. 20 až 30%, oproti radiátorovému vykurovaniu
 • obmedzený tepelný výkon, daný veľkosťou plochy, ktorá je k dispozícií
 • dlhšia nábehová doba zakúrenia
 • riziko poškodenia rúrok okruhov pri akomkoľvek zásahu do podlahy alebo steny