Podlahové a stenové vykurovanie rodinných domov

Podlahové vykurovanie

Podlahové kúrenie je nízkoteplotný sálavý systém. Kým v klasických radiátoroch sa využíva voda až 90 ° C horúca, u podlahového kúrenia by teplota vody nemala presiahnuť 50 °C a teplota podlahy by nemala byť vyššia ako 29 °C. Podlahové kúrenie využíva veľkú plochu a vysoké akumulačné schopnosti. Výsledkom týchto vlastností je, že podlahové kúrenie Vás ohrieva, aj keď je teplota v miestnosti nižšia ako 18 °C. Ak je podlahové kúrenie správne nastavené, tak po kontakte bosých nôh s podlahou neucítite nič. Nebude sa Vám zdať horúca, pretože nie je teplejšia ako vaše nohy, ale nebude sa zdať ani studená, pretože z Vášho tela neodvádza teplo.

Výhodou podlahového kúrenia je fakt, že vytvára v miestnosti príjemné prostredie pri nižšej teplote vzduchu, ako je tomu u klasického systému vykurovania. To so sebou prináša nižšie riziko suchého vzduchu v miestnosti, pretože chladnejší vzduch v sebe lepšie udržuje vodné pary. S vyššou teplotou vzduchu tiež preukázateľne súvisí väčšia únava či znížená schopnosť sústredenia. Vďaka nižšiemu prúdenie horúceho vzduchu v miestnosti sa tiež v miestnostiach s podlahovým vykurovaním vyskytuje menej zvíreného prachu.

Záujemcovia o podlahové vykurovanie môžu vyberať z dvoch systémov vykurovania: teplovodného a elektrického. Teplovodné vykurovanie je náročnejše na zabudovanie a jeho inštalácia je finančne nákladnejšia. Na druhú stranu, vykurovanie pomocou tohto systému je efektívnejšie, teplo v miestnosti vydrží dlhšie a nie je potrebné časté prikúrovanie. Rozvodové rúrky sú vyrobené z ohybného plastu, ktorý možno ľubovoľne na podlahe rozložiť alebo je ich možné zakúpiť v kombinácií hliník – plast. Rúrky sa pokladajú hadovito či špirálovite tak, aby sa dosiahlo zakrytie čo najrozsiahlejšie plochy podlahy. Spotreba vody sa pohybuje okolo 0,5 l na 1m2 a jej teplota nepresahuje 50 ° C. Tento systém, ktorý umožňuje slobodnú voľbu vo výbere zdroja tepla (napríklad kondenzačné kotly či tepelné čerpadlá), je využívaný najviac.

Zrejme jedinou nevýhodou podlahového kúrenia, je v prípade potreby jeho neschopnosť rýchleho vykúrenia miestnosti. Z tohto dôvodu býva toto riešenie doplnené ďalším zdrojom tepla, najčastejšie ide o stenové vykurovanie či radiátormi (úplne postačujú menej výkonné modely). Oba systémy potom používajú rovnaký zdroj horúcej vody, doplňujúci systém disponuje rýchlejším nábehom a vykúri tak miestnosť napr. po dlhšej neprítomnosti.

Stenové vykurovanie

Okrem podlahy môžete mať tiež vykurované steny. Pre stenové vykurovanie je vhodné teplovodné aj elektrické kúrenie. U teplovodného kúrenia sa využívajú úzke potrubia, ktoré sa vkladajú medzi sadrokartónové dosky alebo priamo pod omietku. Rovnako ako u podlahového, je u stenového vykurovania využívaná celá plocha múru. Stenové vykurovanie možno použiť skôr ako doplnkové k primárnemu vykurovaniu (napr. k podlahovému teplovodnému kúreniu). Pred inštaláciou si ale musíme rozmyslieť, kam postavíme nábytok, aby nebránil vo vyhrievaní miestnosti.

Stenové a podlahové elektrické vykurovanie je vhodné najmä do menších miestností, ako je kúpeľňa, chodba či kuchyne. V týchto lokalitách je potrebné sa zámerne vyhnúť plochám, v ktorých bude stáť vaňa, linka alebo chladnička

Obnoviteľné zdroje energie v rodinných domoch

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie sú v posledných rokoch veľmi obľúbené, najmä v prípadoch, keď sú na ich využitie poskytované štátne dotácie. Každý investor by mal investíciu do systémov využívajúcich obnoviteľné prírodné zdroje veľmi dôkladne zvážiť, pretože v mnohých prípadoch ide o pomerne nové technológie, ktoré ešte nie sú dostatočne vyskúšané a názory jednotlivých odborníkov na ich uplatnenie a použitie sa môžu dosť výrazne líšiť.

Solárna energia

Solárna energia je stále častejšie využívaný zdroj energie pre domácnosť aj v Slovenskej republike. Podmienky pre jej využitie sú u nás pomerne priaznivé, napriek tomu musíme počítať s tým, že solárny systém veľmi pravdepodobne nepokryje všetky energetické výdavky domácnosti počas roka .

V našich podmienkach slúžia solárne kolektory prevažne na ohrev teplej úžitkovej vody a sú schopné pokryť 50-80% ročnej spotreby energie potrebnej na ohrev TÚV. Pre využitie týchto kolektorov na vykurovanie sa väčšinou využíva dvojokruhový systém, kedy voda ohriata v kolektoroch odovzdáva tepelnú energiu vode v zásobníku (výmenníku), ktorý je pripojený do rozvodu horúcej vody k vykurovacím telesám . Tento systém možno využívať celoročne. V zime by však v našich podmienkach tento systém nepokryl spotrebu tepla, preto je väčšinou kombinovaný s ďalším zdrojom tepla (najčastejšie plynový alebo elektrický kotol).

Ďalšou možnosťou je využitie fotovoltaických panelov, ktoré slnečnú energiu premieňajú na energiu elektrickú. Tú je potom možné využiť na vykurovanie, ďalšiu spotrebu v domácnosti, alebo je možné ju predať do verejnej siete a zo zisku financovať vlastnú spotrebu energií.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré odoberá teplo zo zeme, podzemnej vody alebo aj zo vzduchu a túto energiu využíva na vykurovanie domu. Táto technológia umožňuje získavať teplo z týchto zdrojov aj v prípade, že ich vlastná teplota je podstatne nižšia ako teplota v zime.
Využitie tepelného čerpadla predpokladá vykurovanie nízkoenergetického domu. Pre prevádzku čerpadla je potrebné určité množstvo elektrickej energie, a ak by tepelné straty domu boli vysoké, nebola by prevádzka ekonomicky výhodná.

Varianty zapojenia tepelného čerpadla podľa zdroja tepla

Zisk tepla z veľkej plochy v malej hĺbke
Toto riešenie pripadá do úvahy v prípade, keď dom má k dispozícii veľkú záhradu, ktorá doteraz nie je upravená. Pre inštaláciu sa využívajú plastové rúrky s médiom, ktoré prenáša teplo. Rúrky sa umiestňujú do hĺbky najmenej 1 meter pod povrch, vo vzdialenosti 1 meter od seba a celkovo pokrývajú plochu zhruba 250 – 400 m2. Tento spôsob realizácie je najlacnejší, ale je potrebné mať k dispozícii veľký pozemok a celý systém správne navrhnúť. V prípade nesprávneho návrhu umiestnenia rúrok a ich celkovej plochy môže spôsobiť zníženie výkonu a po niekoľkých rokoch prevádzky úplnú nefunkčnosť systému.

Zisk tepla z veľkej hĺbky
V prípade, že vhodný pozemok pre plošné umiestnenie rúrok nie je k dispozícii, prichádza na rad variant hlbinného vrtu. Vrt má priemer 14cm a hĺbku 60 – 120 m podľa požiadaviek na výkon čerpadla. Do vrtu sa umiestni sonda, ktorou preteká nemrznúca zmes. V tejto variante je využívaná skutočnosť, že už niekoľko metrov pod povrchom zeme je celý rok konštantná teplota. Tento systém navyše môže v lete fungovať ako klimatizácia.

Zisk tepla z vody
Pre tento systém sa využíva buď spodná voda zo studne alebo povrchová voda napr. z rybníka. Podzemnú vodu zo studne možno využiť, ak je výdatnosť studne aspoň 1800l/hod. Voda z tejto studne sa odčerpáva, odoberie sa z nej teplo a ochladená voda sa vracia do druhej studne, tzv. vsakovacej.
V prípade odberu tepla z povrchovej vody sa využívajú plastové hadice položené na dne rybníka.
Tepelné čerpadlá využívajúce tepelné zisky z vody dosahujú najvyššiu účinnosť.

Zisk tepla z vonkajšieho vzduchu
Tento model sa využíva, ak nie je možné využiť žiadnu z predchádzajúcich variantov. Čerpadlo sa umiestňuje na záhradu, terasu alebo na strechu a jeho inštalácia je pomerne jednoduchá, nie sú potrebné žiadne zemné práce. Veľkou nevýhodou tohto riešenia však je, že spolu s klesajúcou vonkajšou teplotou klesá aj účinnosť systému a zvyšuje sa spotreba elektrickej energie.

Elektrina ako tepelný zdroj pre vykurovanie domu

Elektrina, ako tepelný zdroj pre vykurovanie, je z hľadiska nárokov na výrobu najnáročnejšia. Nie je teda prekvapujúce, že je to najdrahší zdroj energie. K celkovému zlepšeniu nevedie ani fakt, že medzi cenou energie, cenou ohrievača a komfortom obsluhy, sa oproti ostatným zdrojom najľahšie mení na tepelnú energiu. Z hľadiska komfortu obsluhy, môžu byť vykurovacie zariadenia u tohto zdroja malé, výkon sa ľahko reguluje a pri reprodukcií energie sa neuvoľňujú žiadne splodiny. Elektrina je skrátka dostupná všade.

Výhody elektrického vykurovania:

 • Bezobslužné a veľmi komfortné
 • Priaznivé obstarávacie náklady, podľa variantov

Nevýhody elektrického vykurovania:

 • Finančne nákladné na prevádzku – závisí na tepelno-izolačných vlastnostiach objektu;
 • Problémy, poruchy pri dodávkach
 • Neekologické (pri výrobe elektrickej energie )

K výhodám vykurovania elektrickou energiou by sme mohli priradiť kladné „ekologické“ hľadisko, ale len keď nie je ovzdušie v okolí domu zaťažované priamym procesom výroby elektriny . Vďaka tomu, že sa veľká časť elektriny vyrába v uhoľných elektrárňach, ktoré majú pomerne malú účinnosť, sú emisie CO2 spojené s týmto zdrojom energie vysoké. Prehľad rôznych spôsobov elektrického vykurovania a platných taríf možno nájsť na stránkach dodávateľov elektriny, ako je ČEZ alebo EON.

Elektrické vykurovanie je naozaj drahšie, ako iné varianty.
Kombinácia elektrokotla a radiátorov je vhodná v prípade, že chcete mať možnosť ohrievať vodu v radiátoroch aj iným spôsobom (kotol na tuhé palivo), transferuje sa to pomocou kohútikov na potrubí. Tiež je to vhodné v prípade, že radiátory sú v dome už namontované a chcete len zmeniť zdroj. Potom je kompletná výmena funkčných radiátorov za priamotopy zbytočne komplikovaná a drahá.

Ak nemusíte dávať kotol k už hotovým radiátorom, naskytá sa lepšie riešenie v podobe priamotopov. Je to jednoduchšie na ovládanie kúrenia v jednotlivých miestnostiach (každý radiátor je možné zvlášť nastaviť) a nie sú žiadne straty tepla počas prenosu.

Na vykurovanie rodinných domov môžeme použiť: Akumulačné kúrenie, Tepelné čerpadlá

Priamotopy

Elektrické kúrenie môže dobre fungovať ako sekundárny zdroj tepla. Tento účel spĺňajú najviac Priamotopy. Môžete ich využiť, ak ešte nezačala vykurovacia sezóna a vo vašom obydlí je chladnejšie alebo ak ústredné kúrenie vypovedalo službu.
Priamovýhrevné telesá majú veľkú výhodu oproti ostatným – sú často ľahko prenosné, preto sa veľmi hodia k rekreácií na chatu, alebo na chalupu, kde nie je iné kúrenie ako stará pec na tuhé palivo.

Najčastejšie využívané typy el. priamotopov:

 • priamotopy na elektrinu
 • vykurovacie panely
 • akumulačné kachle
 • infražiariče
 • vykurovacie rohože.

Na našom trhu je v súčasnosti množstvo moderných priamotopov v najrôznejších tvaroch ľahko dostupných. Niektoré z nich dokonca fungujú v letnom období opačne, tzn. ako klimatizácia.
Veľkou nevýhodou týchto zariadení je, že za chvíľu je v dome zima. Tento problém môžeme riešiť pomocou časového spínača.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo s mimoriadne nízkym elektrickým príkonom vykuruje celý dom, pripravuje teplú vodu, ohrieva vodu v bazéne a v letnom období môže i chladiť . Je to jedno z najúspornejších zariadení na vykurovanie. Vyžitím tohto alternatívneho zdroja, fungujúceho na princípe odoberania energie z okolitého prostredia (podzemná voda, pôda alebo vonkajší vzduch), sa dá tradičné vykurovanie zemným plynom či elektrinou efektívne nahradiť.

Ako tepelné čerpadlo pracuje?
Na princípe termodynamického chladiaceho obehu je tepelná energia odovzdávaná z okolitého prostredia (podzemná voda, pôda alebo vonkajší vzduch) do výmenníka tepla (výparníka zariadenia), kde je z veľkej časti odovzdávania z vysokotlakovej časti (kondenzačného zariadenia) do celého vykurovacieho procesu. Aby sa ale následná transformácia tepelnej energie z nižšej na vyššiu teplotu mohla uskutočniť, musíme do systému dodať pohonnú elektrickú energiu. Efektívnosť tejto transformácie sa meria rozdielom medzi množstvom pohonnej energie zariadenia a množstvom získanej nízkoteplotnej energie.

Výhody a nevýhody
Vzhľadom k tomu, že sa na pohon kompresora používajú takmer výlučne elektromotory, ide vlastne z hľadiska použitej energie o istú formu elektrického vykurovania. Za každú spotrebovanú 1 kWh vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Veľkou výhodou je teda nízka cena energie, nevýhodou sú obstarávacie náklady (rovnako ako pri LED žiarovkách ktoré spotrebujú desatinu energie oproti klasickým ale obstarávacie náklady som niekoľko násobne vyžšie), ktoré sa pohybujú rádovo niekoľko desiatok Eur.

Vykurovanie rodinných domov

Ponuka zdrojov pre vykurovanie rodinných domov je v súčasnosti pomerne široká, klasické a rokmi preverené varianty doplnili moderné, k prírode ekologické varianty z obnoviteľných zdrojov. Každý systém vykurovania má svoje špecifické vlastnosti a aspekty, podľa ktorých sa výber vykurovacieho systému pre rodinný dom trochu komplikuje.

V minulých rokoch sme zaznamenali rozmach nových ekologických zdrojov energie pre vykurovanie, elektriny a zemného plynu. Na oba systémy bolo možné získať zaujímavé dotácie a prevádzkové náklady sa zdali byť zaujímavé. Navyše ekologický prínos týchto technológií bol nespochybniteľný. Ale spolu s tým, ako rastú ceny oboch spomínaných energií, rastie obľuba nových ekonomických alternatív vykurovania stavby a zároveň je tu cítiť akýsi návrat k starým vykurovacím zdrojom.

Pri stavbe rodinného domu je potrebné ekonomicky plánovať systém vykurovania už od samého začiatku projektu. Pojem vykurovania totiž zahŕňa celý súbor riešení v rodinnom dome, a to

 • Návrh zdroja tepla
 • Samotná prevádzka
 • Regulácia vykurovacieho systému

Voľba systému vykurovania je veľmi komplexnou záležitosťou. V každom stavebnom projekte by mali byť vypočítané tepelné straty, ktoré sú potom podkladom pre návrh projektu vykurovania. Návrh stavebného projektu nám rozkryje problematiku s výberom zdroja tepla s ohľadom na dostupnosť paliva v danej lokalite, problematiku s voľbou rozvodov vykurovacieho systému, vykurovacie telesá a spôsob regulácie. Aj keď požiadavky investora na prevádzku nie sú zanedbateľné, význam optimálneho rozhodnutia je v ekonomických obstarávacích a prevádzkových nákladoch vykurovacej sústavy spojenej s jej prevádzkou

Niektoré zdroje tepla podliehajú ekologickej dani (hnedé a čierne uhlie, koks, drevo, brikety, propán-bután, pelety, LTO) a vzhľadom k očakávanému rastu cien palív, vychádza (z hľadiska obstarávacích aj prevádzkových nákladov počas prvých deviatich rokov) najlacnejšie vykurovanie kotlom na hnedé uhlie, po desiatom roku prevádzky najlacnejšie vykurovanie kotlom na propán bután.

Jednoznačne najvyššie obstarávacie náklady majú tepelné čerpadlá, výhodná je však ich ekonomicky úsporná prevádzka. Po 5 rokoch sú už kumulované náklady (započítaná ekologická daň) nižšie ako náklady za vykurovanie priamotopom a po 8 rokoch sú lacnejšie ako kotly na zemný plyn.

Jedným z najobľúbenejších zdrojov poslednej doby je drevo, ktoré je u nás pomerne ľahko dostupné a jeho obstarávacia cena je najnižšia v porovnaní s ostatnými palivami. Vďaka moderným kotlom je možné spaľovať aj hnedé uhlie veľmi efektívne a tým aj lacno a pomerne ekologicky, preto rastie obľuba i tohto typu vykurovania.

Každý kto uvažuje ekonomicky, premýšľa o investícií do vykurovacieho zariadenia, volí podľa určitých priorít, ktoré sú pre výber zariadenia rozhodujúcu. Veľkú úlohu môže pre niektorých zohrať otázka ekológie a ohľaduplnosť k životnému prostrediu, hoci náklady na kúpu sú vyššie než u iných zariadení. Napriek tomu volia napr: tepelné čerpadlo. Pre iných môže byť zásadná počiatočná investícia a náklady na prevádzku v nasledujúcich piatich rokoch, preto volí vykurovanie kotlom na tuhé palivá. Pokiaľ je tou hlavnou prioritou jednoduchá obsluha a prevádzka, bude pravdepodobne voliť kotol na zemný plyn alebo propán-bután, aj keď bezúdržbovú prevádzka dnes už ponúkajú napríklad aj kotly na drevené peletky s automatizovaným podávačom.

Čakacie lehoty na vklad sa skracujú

Už od začiatku minulého roka sa zákonom číslo 255/2001 Z. z. zmenil a doplnil zákon NR SR číslo 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavnou zmenou, ktorú priniesla táto novela bolo zriadenie katastrálnych úradov a správ katastra v územných obvodoch krajov a okresov SR, ako orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy na úseku katastra.

Bližšie na túto tému, ale aj o zavedení registra katastra na internet hovoríme s Ing. Alojzom Gavliakom, zástupcom riaditeľa kancelárie predsedu a vedúcim kontrolórom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR ktorý je aj členom záhradkárskeho klubu.

Áno. Katastrálne úrady, ktoré vykonávajú štátnu správu na úseku katastra v územných obvodoch krajov SR, sú od roku 2002 štátnymi rozpočtovými organizáciami, zapojenými finančnými vzťahmi na rozpočtovú kapitolu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Správy katastra, vykonávajúce štátnu správu na úseku katastra v územných obvodoch okresov SR sú organizačnými útvarmi katastrálnych úradov, ktoré zabezpečujú mzdové prostriedky a vecné potreby aj pre ich činnosť. V administratívnoprávnych veciach však správy katastra konajú a rozhodujú samostatne.

Pripomeňme si aj ďalšie zmeny a doplnenia vyplývajúce zo spomínanej novely.

Treba uviesť napríklad doplnenie paragrafu 28 katastrálneho zákona, týkajúceho sa zápisu práv do katastra vkladom; odsekom 5, ktorý ustanovuje, že právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru podľa zákona NR SR číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, vznikajú ku dňu doručenia návrhu na vklad. Doplnenie tohto ustanovenia si vyžiadala zložitá situácia pri vybavovaní vkladov práv do katastra, najmä dlhodobé nedodržiavanie zákonom stanovených lehôt bývalými katastrálnymi odbormi okresných úradov v posledných rokoch. Za veľmi významné sa považuje tiež doplnenie katastrálneho zákona paragrafom 36a, podľa ktorého správa katastra posudzuje, či verejná listina predložená na zápis práva do katastra záznamom vydaná podľa Notárskeho poriadku obsahuje ním predpísané náležitosti, ako vyjadrenie osôb podľa posledného zápisu v katastri, vyjadrenie obce a vyjadrenie právnickej osoby príslušnej na správu alebo nakladanie s nehnuteľnosťou, ďalej označenie dôkazov predložených notárovi, ako aj deň nadobudnutia práva k nehnuteľnosti vydržaním.

V prechodných a záverečných ustanoveniach upravila posledná novela katastrálneho zákona prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov bývalých katastrálnych odborov krajských a okresných úradov, ako aj prechod práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov k hnuteľným a nehnuteľným veciam, ktoré slúžili bývalým katastrálnym odborom krajských a okresných úradov na zabezpečovanie činností na úseku katastra. Z krajských úradov mal v súlade s týmito ustanoveniami prejsť na 8 novozriaďovaných katastrálnych úradov, podľa prepočtov a návrhu ÚGKK SR, okrem odborných pracovníkov na úseku katastra, aj nevyhnutný ekonomický a iný správny aparát s 96 zamestnancami. Ich počet bol však znížený na 88. V dôsledku toho nie je dodnes v katastrálnych úradoch primerane personálne zabezpečené ani vykonávanie niektorých činností, ktoré im priamo ukladajú osobitné zákony. Novela obsahuje aj mnohé ďalšie zdokonalenia ustanovení katastrálneho zákona, ktoré vyplynuli z jeho viacročného uplatňovania v praxi.

Občania sa stále sťažujú na neúmerne dlhé čakacie lehoty pri vybavovaní vkladov do katastra. Budete riešiť aj túto otázku?

Problém nedodržiavania zákonom stanovených lehôt pri vybavovaní vkladov práv do katastra si katastrálne úrady a správy katastra priniesli do rezortu ÚGKK SR z bývalých katastrálnych odborov krajských a okresných úradov. Na jeho riešenie sa ešte v roku 2001 vypracovala „Analýza a návrh systémových opatrení na zlepšenie činnosti katastra“, ktorú vláda SR schválila svojím uznesením začiatkom marca 2002. Na zabezpečenie opatrení na odstránenie sklzov pri vybavovaní vkladov práv do katastra vyčlenila vláda SR zo svojej rezervy na rok 2002 čiastku 19,1 mil. korún, ktoré ÚGKK SR rozpísal na katastrálne úrady.

Podľa akého kľúča sa tieto prostriedky rozdelili?

Diferencovane, podľa počtu nevybavených návrhov na vklady práv do katastra k záveru roka 2001. V osobitnom usmernení ÚGKK SR tiež ustanovil postup katastrálnych úradov a správ katastra pri odstraňovaní nahromadených sklzov s tým, že rozpísané finančné prostriedky sa použijú najmä na úhradu práce zamestnancov správ katastra v nadčase a na úhrady výdavkov spojených so zaslaním oznámení o vykonaní zápisov práv do katastra vkladom dotknutým osobám. Odstraňovanie sklzov sa rozdelilo na dve etapy. V prvej, s rozhodujúcim počtom správ katastra, sa uložilo odstrániť sklzy do 6 mesiacov od vykonania rozpisu finančných prostriedkov, čiže do 30.septembra 2002. V druhej etape, s menším počtom najviac zaostávajúcich správ katastra (Bratislava I až IV, Trenčín, Dolný Kubín a Prešov) sa uložilo odstrániť sklzy do 12 mesiacov od vykonania rozpisu finančných prostriedkov, čiže do 31. marca 2003. Po dokončení prvej etapy realizácie opatrení sa zákonom stanovené lehoty pri vybavovaní vkladov práv do katastra dodržiavali vo viac než troch štvrtinách zo 79 správ katastra. V súčasnosti sa realizuje druhá etapa odstraňovania sklzov vo zvyšných, najviac zaostávajúcich správach katastra.

Sprevádzajú realizáciu spomínaných opatrení aj nejaké problémy?

Áno. Napríklad v roku 2002 bol zaznamenaný podstatný a nepredpokladaný nárast počtu podaných návrhov na vklad práva do katastra, ktorý predstavuje v porovnaní s rokom 2001 zvýšenie priemerne o 12 %, pričom sa zvyšujú aj počty podávaných nekvalitných návrhov.

Treba zdôrazniť, že tieto opatrenia majú len krátkodobý charakter a nepostihujú príčinu, ale len následok súčasnej zložitej situácie pri spravovaní katastra. Príčinou je hlavne slabé personálne, kvalifikačné a materiálno-technické zabezpečenie činnosti katastra, ktoré si vyžaduje realizovať dlhodobé systémové opatrenia; tie však budú finančne dosť náročné. Podľa našej personálnej analýzy potreby počtu zamestnancov na správach katastra, ktorá vychádza z počtu uskutočňovaných katastrálnych konaní a ďalších činností, s prihliadnutím na ich náročnosť, bude na správach katastra chýbať v roku 2003 celkove 194 zamestnancov, z toho len na správach katastra v Bratislavskom kraji 53 osôb. Nemôžeme byť spokojní ani so vzdelanostnou štruktúrou zamestnancov správ katastra, ako aj s ich súčasnou vybavenosťou počítačovou a ďalšou potrebnou kancelárskou technikou.

Povedzme si niečo v stručnosti o registri katastra na internete.

Na realizáciu opatrení na odstránenie sklzov pri vybavovaní vkladov práv do katastra nadväzuje materiál „Opatrenia na zlepšenie činnosti katastrálnych úradov a zavedenie registra katastra na internet“, schválený uznesením vlády z mája minulého roka. Vláda na realizáciu týchto opatrení vyčlenila čiastku vo výške 26,86 mil. Sk, pričom suma 16,5 mil. Sk sa určila na odstránenie sklzov pri zápise verejných a iných listín do katastra záznamom, taktiež nadčasovou prácou zamestnancov správ katastra a suma 10,36 mil. Sk sa určila na odbremenie správ katastra od časti ich činností zavedením registra katastra na internet. Finančné prostriedky na realizáciu opatrení sa však do rozpočtovej kapitoly ÚGKK SR previedli, a ich diferencovaný rozpis na katastrálne úrady sa vykonal, až v závere roka 2002.

Zo sumy 10,36 mil Sk určenej na zavedenie registra katastra na internet predstavujú 6,4 mil. Sk výdavky na testovanie systému, skvalitnenie prepojenia medzi centrom a správami katastra a na zaistenie bezpečnosti systému na stavbe. Zvyšok 3,96 mil. Sk ročne predstavujú prevádzkové výdavky. V súčasnosti sa zabezpečuje verejné obstarávanie tohto systému, ktoré sa má uskutočniť metódou rokovacieho konania so zverejnením.

Vo všeobecnosti sa od uchádzačov požaduje vytvoriť webovskú aplikáciu na publikovanie informačného systému katastra na internete. Súčasťou verejného obstarávania je aj výber prevádzkovateľa internetových služieb na prevádzkovanie katastrálneho portálu. Základnou požiadavkou na riešenie systému je vytvoriť autorizovaný prístup k údajom evidovaným v súbore popisných informácií katastra na internete, ale aj prístup k zobrazeniu katastrálnej mapy v tých katastrálnych územiach, kde je katastrálna mapa spravovaná vo vektorovom tvare. Tento prístup k údajom sa má spoplatňovať prostredníctvom zákazníckeho účtu používateľa. Katastrálny portál by mal umožňovať jednoduché prehľadávanie popisných informácií katastra a vektorovej katastrálnej mapy cez webový prehliadač, s možnosťou ich vytlačenia. Bezpečnosť systému pred internetovou kriminalitou, či iným zneužitím, by mala byť zaistená najmä šifrovaním. Register katastra na internete sa má uviesť do skúšobnej prevádzky už do konca tohto roku. Predpokladá sa, že jeho používateľmi budú najmä právnické osoby, ako súdy, daňové úrady a polícia, ale aj fyzické osoby, napríklad notári, súdni exekútori, komerční právnici a ďalší.

Bezpečné domy

Teplo, vôňa, atmosféra.To všetko robí z anonymných domov miesta, kam sa radi vraciame a cítime rodinnú spolupratričnosť. Tu nás prítomnosťou obohacujú manželia, manželky, deti či starí rodičia. Práve tieto dve skupiny potrebujú starostlivosť.

Preto sa treba pri zariaďovaní domova pre tri generácie o niečo viac sústediť na bezpečnosť detí i zabezpečenie dôstojného a pokojného života starších ľudí v prípade Vašej neprítomnosti ako napríklad dovolenka v Chorvátsku a pod. Deti majú nekonečne veľa energie a množstvo otázok. Ich vitalita a úsilie poznávať nerešpektujú žiadne hranice. Aby sa ich smiech v okamihu nezmenil na plač a nepozornosť rodičov na výčitky svedomia, mali by sme si vybudovať bezpečnú domácnosť. Skúsme sa pozrieť na jednotlivé miestnosti bytu a detaily jeho vybavenia detskými očami. Tie totiž vidia všetko a detské rúčky chcú na všetko siahnuť a preskúmať.

Kuchyňa je miestom, odkiaľ sa nielen šíri lákavá vôňa dobrôt, ale vzniká tu i najviac detských domácich úrazov. Ako takýmto úrazom predísť? Pri výbere kuchynskej linky uprednostnime zaoblené hrany. Zásuvky zabezpečme použitím zarážok a ostré hrany pomocou oblého chrániča. Elektrické spotrebiče kupujme zásadne v sieti riadnych predajcov – budeme mať istotu, že výrobky zodpovedajú platným bezpečnostným normám. Kupujme elektrospotrebiče so zabudovanou bezpečnostnou poistkou, zámkom, špeciálnymi krytmi a špirálovou prívodnou šnúrou. Na oknách nesmú chýbať poistky proti otváraniu.

Kúpeľňa a najmä vaňa plná vody s penou a bublinkami je lákadlom, ktorému neodolá takmer žiadne dieťa. Rovnako však môže byť miestom nepríjemnej nehody alebo úrazu. V kúpeľni treba rátať predovšetkým s vysokou vlhkosťou vzduchu, ktorý preverí kvalitu elektrospotrebičov i s častým namočením podlahy. Tá by preto mala mať protišmykovú úpravu. V kúpeľni by sme mali mať čo najmenej skla a sklenených doplnkov. Bezpečným uložením čistiacich prostriedkov zabránime otravám či poleptaniu ústnej dutiny.

Dostatok kvalitného spánku potrebuje nielen dospelý človek, ale i dieťa. Celkom malé dieťa v postieľke trávi väčšinu svojho času, takže je to jeden z najdôležitejších prvkov detskej výbavy. Kvalitná detská postieľka by mala mať kvalitne opracované prírodné drevo, zdravotne neškodnú povrchovú úpravu, kovové časti vyhotovené z antikoru alebo upravené proti korózii, vhodná je postieľka s nastaviteľnou výškou ležadla a jednou stenou zasúvacou.

Predsieň a schodiskový priestor predstavuje moderný interiér s niekoľkými výškovými úrovňami je síce veľmi pôsobivý, ale schodiskové stupne sú i magnetom pre často nebezpečné hry a pády neposedných detí. Hry a deti patria k sebe a nemali by sme im v nich brániť ani pri troške rizika. Vhodnými opatreniami môžeme riziko do istej miery potlačiť. Nežiadúci pohyb detí obmedzíme použitím protišmykových úprav na schodoch, či podlahe.

Problém viacgeneračného bývania je vždy vnímaný a riešený individuálne. Existujúci byt či dom treba do istej miery upraviť, aby v ňom mali jednotliví členovia rodiny viac súkromia. Treba rešpektovať túžbu starších ľudí po súkromí a možnosti oddychu, ale zároveň ich neizolovať od ostatných členov rodiny. Rovnako treba prihliadať na priestor spálne, ktorá môže poslúžiť aj ako obývacia izba.

Všetky rady môžu vyriešiť mnohé problémy spolunažívania rodičov, detí a starých rodičov. Ich uplatnením zvýšime bezpečnosť tých slabších a umocníme pocit uspokojenia tým, ktorí sa cítia silní a zodpovední za slabších členov rodiny. Technické zlepšenia sú však len podporným prostriedkom, ktorý nám umožní plnšie a bez obáv vychutnávať život v kruhu rodiny. Všetci sa radi stretávame pri prestretom stole či pri posedení v teple obývacej izby. Je vždy dobré, ak tam majú miesto i deti a starí rodičia.

Význam predprojektovej prípravy stavby

Podľa požiadaviek stavebníka, podmienok stavebného pozemku a územia, kde sa pozemok nachádza, projektant vypracuje architektonicko-stavebnú štúdiu. Robí sa to tak, že stavebník oboznámi projektanta so svojimi predstavami o budúcej stavbe – pri rodinnom dome je dôležitý počet a charakter izieb, hygienické priestory, priestory na voľný čas, dispozičné usporiadanie, počet podlaží, či má dom mať suterén, aký má byť tvar strechy, kde má byť umiestnený vstup a garáž.

Dôležitá je i väzba na pozemok, resp. záhradu, požiadavky na technické vybavenie domu (už pri tejto príprave musí projektant vedieť, či má byť v dome napríklad centrálny vysávač a klimatizácia). Projektant podľa týchto údajov a na základe ďalších informácií spracuje a predloží architektonicko-stavebnú štúdiu s jasným riešením budúcej dispozície domu, jeho základných rozmerov, tvaru pôdorysu a stavby ako celku. V plošnej analýze stavby vyčísli zastavanú, úžitkovú a obytnú plochu stavby. Už v tomto stupni projektovej dokumentácie možno predbežne určiť predpokladané hrubé náklady stavby.

Po prípravnej fáze projektant pripraví projekt pre územné rozhodnutie, ktorý slúži ako podklad pre získanie územného rozhodnutia a prikladá sa k žiadosti o jeho vydanie. V projekte pre územné rozhodnutie sa definuje účel stavby, jej dispozičné a tvarové riešenie i súvisiace požiadavky na správcov inžinierskych sietí, pričom vychádza zo scvhálenej územno-plánovacej dokumentácie, z požiadaviek investora a iných subjektov, ktorých sa plánovaná stavba bude týkať. Súčasťou projektu je výkresová časť a textová časť.

Pre stavbu rodinného domu stavebný zákon dovoľuje zlúčiť územné konanie (výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby) a stavebné konanie (výsledkom je vydanie stavebného povolenia) do jedného administratívneho úkonu. Ak začneme rekonštruovať dom alebo byt bez povolenia alebo ohlásenia, nemusí sa nát to vyplatiť. Ten, kto staval načierno, môže dostať pokutu až 10 tisíc korún.

Domy na predaj a prenájom
Výmena okien, vane, alebo položenie novej podlahy v byte sa považujú za tzv. udržiavacie práce, ktoré netreba ohlasovať a ani žiadať povolenie stavebného úradu. Spravidla to bývajú aj menšie fasády, opravy vnútorných omietok či obklady stien a podláh. Úradné povoľovanie nepotrebujeme ani na opravu strechy, výmenu či opravu odkvapov a komínov. Ak ideme robiť malé stavebné úpravy, pri ktorých sa nezmení funkcia stavby a ide o úpravu, zmenu či posunutie nenosnej časti, čiže sa nezasahuje do statiky stavby, stačí podať ohlásenie.

Ohlásenie je bezplatné a podáva sa na miestnom úrade. Skolaudovaná stavba musí slúžiť na tie účely, na ktoré bola skolaudovaná. Ak sa jej účel mení, musí zmenu potvrdiť príslušný stavebný úrad. V tomto prípade je kompetentným úradom okresný úrad, odbor životného prostredia. Stavebné povolenie potrebujeme na stavbu rodinného domu, jeho nadstavbu, či prístavbu. V obytných domoch toto povolenie potrebujeme najmä vtedy, ak sme sa rozhodli odstrániť niektorú z nosných priečok. Tu je tiež nevyhnutné vyjadrenie statika.

Módnym trendom v bývaní podliehajú aj steny

Nielen doplnky a dekorácie sa postarajú o navodenie útulnej atmosféry. Módnym trendom podliehajú aj steny. Pri troche zručnosti sa s ich vizážou môžete pohrať aj sami.

Farba stien dokáže od základu zmeniť váš interiér. Je to najrýchlejší a najľahší spôsob, ako dosiahnuť požadovaný vzhľad i náladu v miestnosti. Správna voľba dokáže kompenzovať nedostatok denného svetla alebo nevyhovujúce rozmery miestnosti.

Farba verzus priestor a svetlo

Skôr ako sa rozhodnete pre zmenu farebnej nálady vo vašom interiéri, mali by ste si osvojiť základné pravidlá: výrazné teplé farby, ako sú odtiene žltej, červenej a oranžovej, posúvajú predmety dopredu, takže sa predmety javia bližšie. Sú vhodné najmä do miestností s nedostatkom denného svetla, pretože majú schopnosť priestor opticky zohriať.
Naopak, odtiene modrej, zelenej, sivej či fialovej predmety opticky vzďaľujú. Hodia sa najmä do priestorov orientovaných na slnečné strany, teda na juh a na západ.
Pri voľbe však treba brať do úvahy aj funkciu miestnosti a podľa toho vyberať intenzitu odtieňa. Nevtieravé pastelové tóny sú vhodné do miestností určených na oddych, odvážne a sýte variácie podporujú činorodosť.

Zakombinujte si!

O tom, že farebné steny sú už niekoľko rokov módnou záležitosťou, netreba pochybovať. Vyšším stupňom hry s farbami je ich kombinovanie. Miestnosť atypického tvaru s rôznymi smermi dopadu slnečného svetla možno kombináciou rôznofarebných stien vyvážiť do harmonického celku. Chce to však istú dávku fantázie a hlavne skúsenosti.
Veľmi obľúbenou technikou sa stalo vrstvenie farieb, keď sa na kompaktný tlmený podklad nanášajú špeciálnymi technikami odvážnejšie odtiene. Na rozdiel od minulých rokov sa ľudia prestali báť farieb, neboja sa púšťať do odvážnejších kombinácií. Okrem tradičných optimistických tónov žltej a oranžovej sú veľmi obľúbené ružové a fialové, veľmi módna je tyrkysová či olivovozelená.
Aby ste sa však v interiéri cítili naozaj dobre, teoretické znalosti a dokonalé ovládanie módnych trendov vám nepostačia. Na prvé miesto treba povýšiť vlastné pocity a preferencie obľúbeného tónu.

Zvládnete to aj sami

Farebný odtieň si môžete podľa vlastných predstáv namiešať aj sami. Budete potrebovať základnú bielu alebo transparentnú farbu a pigmenty. Pri aplikácii bez profesionálnej pomoci vám na uľahčenie odporúčame tekuté pigmenty, nie práškové – tie sa ťažšie miešajú. Farby pridávajte opatrne, po malých dávkach, ich farebný účinok sa dostavuje až po niekoľkých minútach. Veľmi dôležité je dôkladné premiešanie. Pamätajte, že sýte pigmenty potrebujú na rozpustenie dlhší čas. Ak sa chcete vyhnúť nepekným drobným škvrnkám na stene, odporúčame vám pigment pred pridaním do základnej farby zriediť vodou. Namiešaná farba vo vedre môže byť o trochu výraznejšia, ako je vaša predstava. Po nanesení a uschnutí odtieň stráca zo svojej sýtosti.
Na intenzite odtieňa sa podpisuje aj samotný spôsob nanášania. Ak chcete dosiahnuť tlmený odtieň, mali by ste stenu maľovať zľahka. Vhodné je šmuhovanie, tupovanie hubkou či vaľkanie látkou. Intenzívnejší efekt dosiahnete nanesením niekoľkých vrstiev pomocou valčeka.

Nakoniec ozdobné lišty

Efektný farebný odtieň, módna kombinácia či špeciálna maliarska technika ešte nemusia znamenať finále v dekorácii stien. Skúste experimentovať s ozdobnými lištami. Predsudok, že táto dekorácia je výlučne záležitosťou štýlových príbytkov, je dávno prekonaný. Práve naopak, táto ozdoba sa čoraz častejšie objavuje aj v minimalisticky zariadených interiéroch. Neslúži výlučne ako deliaca línia medzi dvoma farebnými rovinami. S kúskom fantázie môžete ozdobnými lištami vniesť do interiéru celkom nový výtvarný rozmer.
Doteraz bol najpreferovanejším materiálom polystyrén. Okrem nesporných kladov, ako sú ľahkosť a cenová dostupnosť, mal však jednu výraznú slabinu – keďže je to veľmi krehký a mäkký prvok, odporúča sa lepiť iba do hornej tretiny steny. Ak má však lišta okrem estetickej úlohy aj funkčné opodstatnenie, treba siahnuť po inom materiáli.
Horúcou novinkou na našom trhu je polyuretán a duropolymér. Tieto vysokokvalitné materiály sa svojím vzhľadom ani hmotnosťou nelíšia od polystyrénu, ich výhodou je však omnoho vyššia tvarová a rozmerová stálosť. Sú vhodné na každý pevný povrch, dokonca aj na drevo, bezproblémovo sa dajú aplikovať aj v exteriéri. Keďže sú omnoho trvácejšie, okrem dekoratívnej funkcie dokážu stenu ochrániť pred odretím. Ich aplikácia je veľmi jednoduchá, s malou dávkou zručnosti a fantázie zvládnete ich inštaláciu aj sami.
Aj pomocou týchto dekoratívnych prvkov môžete zvýšiť farebnú atraktivitu miestnosti. Či už ich ponecháte biele a tým zvýrazníte farebný podklad, alebo ich zafarbíte, záleží len na vás. V každom prípade vnesiete do interiéru nový rozmer.Staré rodinné domy dostanú šmrnc

Testujeme katalógové domy – Nestratíte sa náhodu?

Veľkorysý rodinný dom má tú výhodu, že ponúka súkromie každému členovi rodiny. Na druhej strane si možno položíte otázku, či nie sú veľké rozmery príliš zbytočné. Platí to aj pre katalógový dom Klasik 145, určený pre šesťčlennú rodinu.

Rodinné domy na predaj nájdete v hociktorej inzercií ale rodinný dom, ktorý nájdete v katalógu pod označením Klassik 145, má zastavanú plochu 162,3 m2. Jeho úžitková plocha je rozložená do troch podlaží. Rozsiahly priestor predpokladá komfort, v ktorom si každý nájde svoje miesto. Ak si však lepšie premyslíte celú prevádzku domácnosti, možno vám zíde na um otázka, či príliš veľa obytnej plochy nepadne na úkor dobre fungujúceho rodinného života. Na jednej strane je pozitívne, že si každý nájde v dome svoj priestor, na druhej strane si uvedomte, že menší dom možno ľudí viac zbližuje. Majú väčšiu šancu stretnúť sa a neuzatvárať sa do izieb.
Všimnite si, že obývačka, hoci je riešená aj s dôrazom na rozmiestnenie nábytku, je od kuchynskej časti a jedálne viac-menej predelená stenou. Skúste pouvažovať nad celým prízemím ako nad rodinnou spoločenskou časťou. Možno sa vám bude zdať riešenie otvoreného priestoru sympatickejšie. Do pozornosti vám odporúčame aj možnosť obojstranného kozuba priamo v centre spoločenského priestoru. Chce to základ i komín navyše.
Podľa katalógového náčrtu dispozície má prízemie aj zbytočné nosné steny – skúste sa dohodnúť so statikom na efektívnejšom riešení.

Vstup chránený garážou

Vstup do domu je podľa projektu orientovaný na sever, severovýchodne či severozápadne. Garáž je umiestnená tak, aby ste mali možnosť podľa typu parcely vybrať si príjazd z troch strán. Má dobrú polohu aj vzhľadom na vstupné dvere, ktoré chráni proti poveternostným vplyvom. Logicky je riešený aj prechod z garáže k vstupným dverám, za ktorými sa môže nachádzať otvorené zádverie. Podľa nášho názoru je však zbytočne veľké. Celé prízemie má miestnosti logicky prepojené. Nechýba tu ani zimná záhrada orientovaná na južnú stranu. Uvedomte si však, že jedálenský výklenok je celý presklený a orientovaný severne. Je tak vystavený pravdepodobnému útoku vetra i dažďa.
Plus dávame premyslenému rozloženiu nábytkových kusov vo väčšine prízemných miestností, okrem pracovne. Niekomu by mohlo prekážať, že sedí chrbtom k vstupným dverám.
Ak by ste sa však rozhodli mať hosťovskú izbu namiesto pracovne, mali by ste rozmýšľať nad bezprostredným prepojením na malú kúpeľňu.

Veľkorysý priestor, premyslené zariadenie

Schodisko je umiestnené trochu ďalej od vstupných dverí. V prípade, že by ste chceli po čase vytvoriť dva samostatné byty, nezaobídete sa bez veľkých a zložitých zásahov.
Presvetleným schodiskom sa dostanete do podkrovnej haly, ktorú presvetľujú strešné okná. Preto sa tu dokážete rýchlo zorientovať. Všetky podkrovné izby sú dostatočne priestranné. Veľkosťou nezaostáva za nimi ani kúpeľňa. Odporúčame však viac fantázie v zariaďovaní a hlavne, pozor na šikminy!
Ak sa vám priestor, ktorý Klassik 145 ponúka máli a potrebujete naozaj veľké kráľovstvo, môžete pouvažovať o zobytnení podkrovia nad garážou.
Plus dávame aj logickému umiestneniu vodovodných a kanalizačných rozvodov – priestory s potrebou vody a kanalizácie sú pod sebou. Mínus dávame priestoru spálne, kde priestor formuje aj výklenok. V súčinnosti so šikminou strechy vznikol akýsi kumbál, kde je navrhnutá manželská posteľ s nevyužitým priestorom za ňou. Ak chceme byť dôslední, nesmieme opomenúť absenciu samostatného šatníka. Je na škodu, že sa v takom veľkorysom priestore preň nenašlo žiadne miesto.

Rozhodené anglické dvorce

Suterén je umiestnený len pod časťou zastavanej plochy a obsahuje dva skladové priestory, toaletu a posilňovňu. Možno by sa vetranie a presvetlenie podzemných priestorov dalo vyriešiť aj iným spôsobom ako rozhádzanými anglickými dvorčekmi, ktoré nepridávajú na estetike z vonkajšieho pohľadu. Architekti moderných stavieb síce počítajú v projektoch s účelným anglickým dvorčekom, ale zakomponujú ho do projektu tak, aby neprekážal celkovému dojmu zo stavby. Skúste uvažovať nad vyvýšením úrovne podlahy prízemia nad terén, aby ste na príslušné miesto fasády dostali pozdĺžne suterénne okno. Riziko, ktoré musíte zvážiť, je, že dom zmohutnie. Vyvýšením úrovne podlahy sa zvýši aj výška stavby asi o 60 až 80 cm.

Nepostavíte bez veľkej parcely

Prv než sa definitívne rozhodnete a zistíte, že Klassik 145 je pre vás tou najlepšou investíciou, ešte raz zvážte veľkosť domu. Tá ide ruka v ruke s nevyhnutnosťou mať naozaj veľkorysý pozemok. Ak bude parcela orientovaná so vstupom na sever rovnako ako vstup do garáže a domu, počítajte so šírkou aspoň 19,39 m a dĺžkou aspoň 33 m, aby vám zostalo aspoň 10 m na záhradu. Keď bude parcela orientovaná po dĺžke, teda východ – západ tak, že dostanete obývačku s jedálňou na južnú a zároveň uličnú časť, šírka parcely musí byť aspoň 28 m a dĺžka aspoň 25,39 m vrátane 10 m záhrady.

Ako predať dom alebo praktické rady pri predaji domu

Postupovať môžete dvoma spôsobmi. Buď zveríte svoju nehnuteľnosť do rúk odborníkov z realitnej kancelárie, alebo sa pokúsite ju predať sami. Realitná kancelária s vami uzavrie zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú. Odporúča sa uzavrieť zmluvu na dva až tri mesiace. Ak sa za tento čas nepodarí predať nehnuteľnosť, treba upraviť cenu, alebo vymeniť realitnú kanceláriu. Ak predávate dom bez pomoci realitnej kancelárie, je vhodné dať dom ohodnotiť, aby ste vedeli správne určiť predajnú cenu. Informujte sa o cenách nehnuteľností na trhu, aby ste neuviedli nízku alebo privysokú cenu vašej nehnuteľnosti. Následne môžete svoj dom inzerovať na internete.

Ponúkame vám možnosť inzercie na našej stráne www.domynapredaj.sk. Tu uveďte, čo najviac informácií o dome, ako sú:

 • cena
 • lokalita
 • forma vlastníctva
 • vek
 • stav
 • veľkosť
 • rekonštrukcie
 • vybavenie
 • fotografie

V prípade, že nájdete potenciálneho kupca, pomocou notára pripravte kúpnu zmluvu. Ak má kupujúci hypotéku z banky, žiadajte od neho potvrdenie. Po podpísaní zmluvy podajte návrh na vklad do katastra.

 

Pri predaji domu treba predložiť nasledovné doklady:

 • list vlastníctva
 • znalecký posudok
 • pôdorys, situačný plán nehnuteľnosti
 • doklad o tom, že dom je v súčasnosti vo vlastníctve predávajúceho

 

Pri predaji postupujte nasledovne:

 • inzerujte svoju nehnuteľnosť
 • dajte dom do poriadku ešte pred návštevou kupcov
 • ak je potrebné, vyžiadajte si certifikát o hypotéke od kupca

 

Pripravte sa aj nato, že treba:

 • zmenu majiteľa nahlásiť aj u elektrární, nahláste meno na ktoré vám budú posielať šeky
 • pre plynárne treba list vlastníctva, v prípade, že ho ešte nemáte stačí návrh na vklad do katastra
 • na pošte nahláste zmenu adresy kvôli koncesionárskym poplatkom
 • nahláste zmenu trvalého pobytu

Hledáte realitku? Přečtěte si recenze na realitní kanceláře.